Soma ibirimo

IBYO MWAKWIGA MU MURYANGO

Bateze amatwi kandi barumvira

Amabwiriza areba ababyeyi: Mwifashishe iyi myitozo kugira ngo mwigire hamwe Bibiliya mu muryango.

Bateze amatwi kandi barumvira

IBYO MWAKWIGA MU MURYANGO

Bateze amatwi kandi barumvira

Amabwiriza areba ababyeyi: Mwifashishe iyi myitozo kugira ngo mwigire hamwe Bibiliya mu muryango.

Bateze amatwi kandi barumvira