Soma ibirimo

Ibyo mwakwiga mu muryango

Abagize umuryango wawe bashobora gukina udukino tuvuga ibirebana n’inkuru zo muri Bibiliya, abantu bavugwamo n’uturere tuvugwamo.