Ni ibihe bintu bishimishije Kalebu na Sofiya babonye bagiye gusura Beteli? Wowe ni iki wifuza kuzabona nuza gusura Beteli?