Soma ibirimo

Fata mu mutwe ibitabo bya Bibiliya (Igice cya 2)

Fata mu mutwe ibitabo bya Bibiliya (Igice cya 2)

Umva iyi ndirimbo igufashe gufata mu mutwe ibindi bitabo 16 byo mu Byanditswe by’igiheburayo.

Reba nanone

BA INCUTI YA YEHOVA IMYITOZO

Fata mu mutwe ibitabo bya Bibiliya (Igice cya 2)

Utu dukarita tuzagufasha gufata mu mutwe ibitabo bya Bibiliya kuva kuri Yeremiya kugeza kuri Malaki.