Soma ibirimo

Indirimbo ya 133: Dukorere Yehova mu busore bwacu

Indirimbo ya 133: Dukorere Yehova mu busore bwacu

Wakora iki ngo wereke Yehova ko umukunda mu minsi y’ubusore bwawe?

Reba nanone

BA INCUTI YA YEHOVA IMYITOZO

Dukorere Yehova mu busore bwacu

Wagaragaza ute ko ushimira?