Vanaho uyu mwitozo. Mama wa Kalebu yamusabye kubika neza ibikinisho bye, kandi Kalebu arashaka kumwumvira. Fasha Kalebu kubona ibikinisho bitanu.