Soma ibirimo

Dukunda umugoroba w’iby’umwuka

Dukunda umugoroba w’iby’umwuka

Umugoroba w’iby’umwuka ni impano ituruka kuri Yehova. Twamugaragariza dute ko tumushimira ku bw’iyo mpano?

Reba nanone

BA INCUTI YA YEHOVA

Dukunda umugoroba w’iby’umwuka

Umugoroba w’iby’umwuka uzadufasha kuba inshuti za Yehova.