Yehova yifuza ko tuba abantu bashimira. Dore bumwe mu buryo twabikoramo.