Soma ibirimo

IBYO NIGA MURI BIBILIYA

Inyanja yigabanyijemo kabiri!

Fasha abana kumenya uko Imana yagabanyijemo kabiri Inyanja Itukura.