Soma ibirimo

IBYO NIGA MURI BIBILIYA

Inkuge ya Nowa

Aya masomo ya Bibiliya agenewe abana batarengeje imyaka 3. Vanaho iri somo maze urisomere umwana wawe.