Soma ibirimo

IBYO NIGA MURI BIBILIYA

Imana yaremye byose

Aya masomo ya Bibiliya agenewe abana batarengeje imyaka 3. Vanaho iri somo maze urisomere umwana wawe.