Soma ibirimo

Agafishi k’umuntu uvugwa muri Bibiliya

Rubeni

Vanaho aka gafishi ka Bibiliya, maze umenye ibyerekeye Rubeni, imfura ya Yakobo. Gakate, ugahine maze ukabike.

Agafishi ka Bibiliya kavuga iby’Umwami Sawuli

Igihe Sawuli yabaga umwami wa mbere wa Isirayeli yicishaga bugufi.

Agafishi ka Bibiliya kavuga ibya Hana

Imana yashubije isengesho rya Hana.

Agafishi ka Bibiliya kavuga ibya Manowa

Manowa yari papa w’umugabo wari ufite imbaraga nyinshi kurusha abandi bantu bose babayeho.