Vanaho aka gafishi k’umuntu uvugwa muri Bibiliya maze umenye Rahabu wagize ubutwari agahisha abatasi b’Abisirayeli. Gacape, ugakate, ugahine maze ukabike.