Vanaho aka gafishi k’umuntu uvugwa muri Bibiliya umenye ibivugwa kuri Potifari waguze Yozefu akamugira umugaragu we. Gacape, ugakate, ugahine maze ukabike.