Vanaho aka gafishi k’umuntu uvugwa muri Bibiliya, maze umenye Nawomi wafashije umukazana we witwa Rusi. Gacape, ugakate, ugahine maze ukabike.