Soma ibirimo

UDUFISHI TW’ABANTU BAVUGWA MURI BIBILIYA

Manowa

Vanaho aka gafishi k’umuntu uvugwa muri Bibiliya, maze umenye Manowa, papa w’umugabo wari ufite imbaraga nyinshi kurusha abandi bantu bose babayeho. Gacape, ugakate, ugahine maze ukabike.