Soma ibirimo

UDUFISHI TW’ABANTU BAVUGWA MURI BIBILIYA

Hana

Vanaho aka gafishi k’umuntu uvugwa muri Bibiliya maze umenye Hana, mama w’umuhanuzi witwaga Samweli. Gacape, ugakate, ugahine maze ukabike.

 

Agafishi ka Bibiliya kavuga iby’Umwami Sawuli

Igihe Sawuli yabaga umwami wa mbere wa Isirayeli yicishaga bugufi.

Agafishi ka Bibiliya kavuga ibya Manowa

Manowa yari papa w’umugabo wari ufite imbaraga nyinshi kurusha abandi bantu bose babayeho.

Agafishi ka Bibiliya kavuga ibya Gideyoni

Yabanje gutinya ariko nyuma yaho aza kuba intwari.