Vanaho aka gafishi ka Bibiliya umenye ibya Esawu, murumuna wa Yakobo. Rucape, urukate, uruhine maze urubike.