Soma ibirimo

UDUFISHI TW’ABANTU BAVUGWA MURI BIBILIYA

Aroni

Vanaho aka gafishi k’umuntu uvugwa muri Bibiliya umenye ibivugwa kuri Aroni mukuru wa Mose, wabaye umutambyi mukuru wa mbere wa Isirayeli. Gacape, ugakate, ugahine maze ukabike.