Soma ibirimo

Ishyirireho intego zihesha Imana icyubahiro

Timoteyo yakomokaga ku babyeyi badahuje imyizerere. Ese yari kwibanda ku ntego z’isi, urugero ngo kwiga kaminuza no kwiruka ku butunzi bwo muri iyi si, cyangwa yari gukorera Yehova n’ubugingo bwe bwose?