Wakoresha ibibazo ute kugira ngo abantu bashishikazwe n’ibyo ubabwira, bakomeze kugutega amatwi, ubafashe gutekereza kandi utsindagirize ingingo z’ingenzi?