Umuvandimwe Byong soo yagiriwe inama n’umusaza ukiri muto. Icyo gihe yibukijwe ko inama ziboneka mu byanditswe zituruka kuri Yehova.