Dawidi yiringiraga Imana. N’igihe yabaga ageze mu ngorane zikomeye, ntiyigeze areka gukorera Imana y’ukuri. Irebere ukuntu Yehova yahaye imigisha Dawidi bitewe n’uko yakomeje kumubera indahemuka, urebe n’uko natwe twabona imigisha turamutse twiganye urugero rwa Dawidi.