REBA
Umwandiko
Ifoto

(Imigani 4:18)

 1. 1. Abahanuzi bifuzaga Kristo,

  We byiringiro byacu twese,

  Kandi Mesiya yagombaga kuza

  Akaduhesha agakiza.

  Ubu Mesiya yabaye Umwami,

  Tubifitiye gihamya.

  Kubimenya ni umugisha rwose,

  Byifuzwa n’abamarayika!

  (INYIKIRIZO)

  Turushaho kumurikirwa;

  Tuzagendera mu mucyo.

  Ibyo Imana ihishura,

  Tubibona neza rwose.

 2. 2. Umugaragu wizerwa twahawe

  Aduha ibyokurya byiza.

  Umucyo w’ukuri wabaye mwinshi,

  Uratumurikira twese.

  Intambwe zacu zirahamye rwose,

  Ntitugenda mu mwijima.

  Dushimira Yah, we soko y’ukuri,

  Tuzagendera mu nzira ye.

  (INYIKIRIZO)

  Turushaho kumurikirwa;

  Tuzagendera mu mucyo.

  Ibyo Imana ihishura,

  Tubibona neza rwose.