REBA

(Luka 22:20)

 1. 1. Yehova ubu turi imbere yawe.

  Urukundo wadukunze rurahebuje.

  Watanze Umwana wawe ngo tubeho.

  Nta cyaruta igitambo wadutangiye.

  (INYIKIRIZO)

  Yatanze ubuzima bwe.

  Amena amaraso ye.

  Mana tugushima

  Tubikuye ku mutima.

 2. 2. Yesu yaritanze araducungura.

  Yaradukunze atanga ubuzima bwe.

  Ni we waduhesheje ibyiringiro.

  Twiringiye kuzabaho,

  Hehe n’urupfu!

  (INYIKIRIZO)

  Yatanze ubuzima bwe.

  Amena amaraso ye.

  Mana tugushima

  Tubikuye ku mutima.