REBA
Umwandiko
Ifoto

(Abefeso 4:3)

 1. 1. Ab’isi ntibakundana,

  Twe turakundana cyane.

  Kuba turangwa n’ubumwe

  Biradushimisha.

  Kubana mu bumwe

  Ni byiza cyane.

  Hari byinshi byo gukora

  Tuyobowe na Yehova.

  Nimucyo tujye twumvira,

  Dukorere hamwe.

 2. 2. Tujye dusenga mu bumwe

  Tugaragaze ineza,

  Tunasingize Imana,

  Tube mu mahoro.

  Tumererwe neza,

  Twishime cyane.

  Nidukundana by’ukuri

  Tuzagira amahoro,

  Kandi tuzunga ubumwe

  Mu murimo wayo.