REBA
Umwandiko
Ifoto

(Ibyakozwe 17:7)

 1. 1. Yehova yakira abantu neza.

  Yita kuri bose; ntarobanura.

  Aha buri wese imvura n’izuba,

  Tukagira umunezero.

  Iyo twita ku bantu boroheje

  Tuba twigana Yehova Imana.

  Yah azatwitura iyo neza yacu;

  Ineza nyakuri tugira.

 2. 2. Iyo dufasha ababikeneye,

  Yehova Imana arabibona.

  N’iyo tutabazi tubitaho cyane,

  Tukita ku byo bakeneye.

  Kimwe na Lidiya, turabakira,

  Bakabona amahoro n’ituze.

  Yah azirikana abagaragu be

  Bagira imbabazi nka we.