5:1, 2, 5-11, 13

Kuki twavuga ko guca abantu mu itorero bigaragaza urukundo kandi bibabaza cyane?

Guca umuntu mu itorero bigaragaza ko dukunda . . .

  • Yehova kuko byubahisha izina rye.​—1Pt 1:15, 16

  • itorero kuko bituma ritandura.​—1Kr 5:6

  • uwakoze icyaha kuko bishobora gutuma yisubiraho.​—Hb 12:11

Twafasha dute umuryango ufite umuntu waciwe?