15:4-7

Kimwe mu bintu Yehova akoresha kugira ngo aduhumurize kandi adufashe kwihangana, ni Ijambo rye. Ni mu buhe buryo izi ngero zo muri Bibiliya ziguhumuriza kandi zikagukomeza?

  • Nowa

  • Yozefu

  • Dawidi