• Indirimbo ya 33 n’isengesho

  • Amagambo yo gutangira (Imin. 3 cg itagezeho)

UBUTUNZI BWO MU IJAMBO RY’IMANA

JYA URANGWA N’ISHYAKA MU MURIMO WO KUBWIRIZA

IMIBEREHO IKWIRIYE ABAKRISTO

  • Indirimbo ya 129

  • Uko Yehova ‘yihanganisha kandi agahumuriza’: (Imin. 15) Erekana iyo videwo. Hanyuma musubize ibi bibazo:

    • Ni iki wize ku birebana no guhumurizwa?

    • Ni iki wize ku birebana no guhumuriza abandi?

  • Ikigisho cya Bibiliya k’Itorero: (Imin. 30) jy igice cya 58

  • Isubiramo no kuvuga muri make ibyo muziga mu cyumweru gitaha (Imin. 3)

  • Indirimbo ya 34 n’isengesho