7:1-4, 8-10, 15

  • Yeremiya yavuze ibyaha by’Abisirayeli n’uburyarya bwabo adaca ku ruhande

  • Abisirayeli babonaga ko urusengero ari nk’impigi yari kubarinda

  • Yehova yababwiye ko ibitambo bahoraga batamba atari byo byari gutuma yihanganira ibikorwa bibi bakoraga

Bitekerezeho: Nabwirwa n’iki ko ntasenga Yehova by’umuhango ahubwo ko musenga mu buryo yemera?

Yeremiya ahagaze mu marembo y’inzu ya Yehova