Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Reba urutonde rw'ibirimo

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

Gutumira abantu mu materaniro

AGATABO K’ITERANIRO RY’UMURIMO Ukwakira 2016

Uburyo bw’icyitegererezo

Uburyo bwo gutanga Nimukanguke!, urupapuro rutumirira abantu kuza mu materaniro n’icyo Bibiliya ivuga ku mimerere y’abapfuye. Ifashishe ingero zatanzwe utegure uburyo bwawe bwo gutangiza ibiganiro.

UBUTUNZI BWO MU IJAMBO RY’IMANA

“Jya wiringira Yehova n’umutima wawe wose”

Mu Migani 3, hatwizeza ko nitwiringira Yehova azatugororera. Ni iki kikwemeza ko wiringira Yehova n’umutima wawe wose?

UBUTUNZI BWO MU IJAMBO RY’IMANA

“Umutima wawe ntugateshuke”

Mu Migani 7 havuga uko umusore yaguye mu cyaha, bitewe n’uko umutima we wateshutse ku mahame ya Yehova. Ni irihe somo twavana ku makosa yakoze?

UBUTUNZI BWO MU IJAMBO RY’IMANA

Ubwenge buruta zahabu

Mu Migani 16 havuga ko kugira ubwenge buruta kugira zahabu. Kuki ubwenge buva ku Mana bufite agaciro?

IMIBEREHO IKWIRIYE ABAKRISTO

Uko twatanga ibitekerezo byiza

Ibitekerezo byiza bigirira akamaro ubitanga n’abagize itorero. Ni iki kiranga ibitekerezo byiza?

UBUTUNZI BWO MU IJAMBO RY’IMANA

Mushake amahoro

Amahoro arangwa mu bagize ubwoko bwa Yehova ntapfa kwizana. Dushobora kwifashisha Ijambo ry’Imana tugakemura ibibazo.

UBUTUNZI BWO MU IJAMBO RY’IMANA

“Toza umwana inzira akwiriye kunyuramo”

Kuki ari ngombwa guhana abana? Mu Migani 22 harimo inama nziza zigenewe ababyeyi.

IMIBEREHO IKWIRIYE ABAKRISTO

Ese ukoresha neza udukarita twa JW.ORG?

Jya ukoresha utwo dukarita kugira ngo wigishe abantu Ijambo ry’Imana, kandi ubereke urubuga rwacu.