Daniyeli yari afite gahunda ihoraho yo gusenga. Ntiyigeze yemera ko hagira ikintu na kimwe kimubuza gusenga ndetse n’itegeko ry’umwami ntiryabimubujije

6:10

Gahunda yo gusenga Imana ikubiyemo iki?