Murebe videwo ivuga ngo Jya ukurikiza amategeko ya Yehova mu budahemuka​—Wirinda kwifatanya n’abanyabyaha batihana, maze musubize ibibazo bikurikira:

  • Ni ikihe kigeragezo cy’ubudahemuka ababyeyi ba Soniya bahuye na cyo?

  • Ni iki cyabafashije gukomeza kuba indahemuka?

  • Ubudahemuka bwabo bwagiriye Soniya akahe kamaro?