Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Reba urutonde rw'ibirimo

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

Agatabo k’Iteraniro ry’Umurimo n’Imibereho ya Gikristo  |  Nyakanga 2017

Uburyo bw’icyitegererezo

Uburyo bw’icyitegererezo

UMUNARA W’UMURINZI

Ikibazo: Ese Imana yifuzaga ko dupfa?

Umurongo w’Ibyanditswe: Ibh 21:4

Icyo wavuga: Iyi gazeti y’Umunara w’Umurinzi isobanura icyo Bibiliya ivuga ku birebana n’ubuzima n’urupfu.

JYA WIGISHA UKURI

Ikibazo: Kuki isi irimo imibabaro myinshi?

Umurongo w’Ibyanditswe: 1Yh 5:19

Ukuri: Satani ni we mutware w’iyi si.

KWIGA BIBILIYA BIKORWA BITE?

Icyo wavuga: Abahamya ba Yehova bigisha abantu Bibiliya ku buntu, kugira ngo bamenye ibisubizo by’ibibazo nk’ibi: Kuki isi irimo imibabaro myinshi? Ni iki cyafasha umuryango wanjye kugira ibyishimo? Iyi videwo ngufi irerekana uko Abahamya bigisha Bibiliya. [Mwereke videwo ivuga ngo Kwiga Bibiliya bikorwa bite?] Tuzajya twiga dukoresheje aka gatabo. [Mwereke kimwe mu bitabo dukoresha twigisha abantu Bibiliya kandi umwereke uko bikorwa niba bishoboka.]

ANDIKA UBUNDI BURYO WAKORESHA

Ifashishe urugero rwatanzwe mu ngingo yabanjirije iyi kugira ngo utegure uburyo bwawe bwo gutanga ibitabo.