Kuba umupayiniya w’igihe cyose bisaba kugira ingengabihe nziza. Niba ubwiriza amasaha 18 mu cyumweru, ushobora kuba umupayiniya kandi ukabona n’umwanya wo kuruhuka. Iyo ufite gahunda nk’iyo ushobora kuzuza amasaha nubwo haba ikintu kigutunguye, nk’uburwayi cyangwa ikirere kitameze neza. Imbonerahamwe ikurikira ishobora gufasha ababwiriza bifuza gukora ubupayiniya ariko bakaba bakora igihe gito, abakora iminsi yose, cyangwa abagira ibibazo by’uburwayi. Mugize ibyo muhindura, umwe mu bagize umuryango wanyu ashobora gukora ubupayiniya mu kwezi kwa Nzeri. Mushobora kubiganiraho muri gahunda itaha y’iby’umwuka mu muryango wanyu.

ABAFITE AKAZI K’IGIHE GITO

Kuwa mbere

AKAZI

Kuwa kabiri

AKAZI

Kuwa gatatu

AKAZI

Kuwa kane

Amasaha 6

Kuwa gatanu

Amasaha 6

Kuwa gatandatu

Amasaha 4

Ku cyumweru

Amasaha 2

ABAKORA IMINSI YOSE

Kuwa mbere

Amasaha 2

Kuwa kabiri

Amasaha 2

Kuwa gatatu

AMATERANIRO YO MU MIBYIZI

Kuwa kane

Amasaha 2

Kuwa gatanu

Amasaha 2

Kuwa gatandatu

Amasaha 6

Ku cyumweru

Amasaha 4

ABAGIRA IBIBAZO BY’UBURWAYI

Kuwa mbere

IKIRUHUKO

Kuwa kabiri

Amasaha 3

Kuwa gatatu

Amasaha 3

Kuwa kane

Amasaha 3

Kuwa gatanu

Amasaha 3

Kuwa gatandatu

Amasaha 3

Ku cyumweru

Amasaha 3