10:13

Yehova ashobora guhitamo kudukuriraho ikigeragezo. Icyakora, inshuro nyinshi ‘aducira akanzu’ akaduha ibyo dukeneye kugira ngo duhangane n’icyo kigeragezo tugitsinde.

  • Ashobora kudufasha tugatuza, akaduhumuriza kandi akadukomeza akoresheje Ijambo rye, umwuka wera n’ibyokurya byo mu buryo bw’umwuka aduha.​—Mt 24:45; Yh 14:16; Rm 15:4

  • Ashobora gukoresha umwuka we wera kugira ngo udufashe kwibuka inkuru zo muri Bibiliya n’amahame ayikubiyemo, bityo tukamenya uko twafata imyanzuro myiza.​—Yh 14:26

  • Ashobora gukoresha abamarayika bakadufasha.​—Hb 1:14

  • Ashobora kudufasha akoresheje bagenzi bacu duhuje ukwizera.—Kl 4:11