Ni iki cyafashije Yeremiya kwihanganira ibigeragezo bikomeye?

3:20, 21, 24, 26, 27

  • Yari yiringiye ko Yehova ‘azunama,’ akareba abagaragu be bicuza maze akabatabara

  • Yari yaritoje ‘kwikorera umugogo mu gihe cy’ubusore bwe.’ Iyo abakiri bato bihanganiye ibigeragezo, bibafasha kuzahangana n’ingorane zo mu gihe kizaza

Nakwitegura nte kuzahangana n’ibibazo nshobora kuzahura na byo?

 

Nagaragaza nte ko nzi gutegereza?