Yesu yakoresheje imigani yoroheje ashaka kwigisha inyigisho zimbitse. Icyakora abantu bicisha bugufi ni bo basobanukirwa izo nyigisho kandi bakazikurikiza (Mt 13:10-15). Subiza ibibazo bikurikira: Ibivugwa muri uyu mugani bimfitiye akahe kamaro? Nabikurikiza nte?

UBWAMI BWO MU IJURU BUGERERANYWA NA . . .