Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Reba urutonde rw'ibirimo

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

Amasomo wavana muri Bibiliya

Umutwe wa 6

Umutwe wa 6

Abisirayeli bageze mu Gihugu cy’Isezerano, ihema ry’ibonaniro ni ryo ryabaye ihuriro ryo gusenga Imana. Abatambyi bigishaga Amategeko, naho abacamanza bakayobora ishyanga. Uyu mutwe ugaragaza ukuntu imyanzuro y’umuntu n’ibikorwa bye bishobora kugira ingaruka zikomeye ku bandi. Buri Mwisirayeli yari afite inshingano imbere ya Yehova n’imbere ya mugenzi we. Sobanura icyo Debora, Nawomi, Yosuwa, Hana, umukobwa wa Yefuta na Samweli bamariye bagenzi babo. Mwereke ko hari n’abandi bantu batari Abisirayeli urugero nka Rahabu, Rusi, Yayeli n’Abagibeyoni, bahisemo gushyigikira Abisirayeli kuko bari bazi ko Imana iri kumwe na bo.