Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Reba urutonde rw'ibirimo

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

Amasomo wavana muri Bibiliya

Umutwe wa 4

Umutwe wa 4

Uyu mutwe utubwira inkuru ya Yozefu, Yakobo, Mose n’Abisirayeli. Bose bihanganiye ibigeragezo byinshi Satani yabatezaga. Bamwe muri bo bararenganyijwe, barafungwa, bagirwa abacakara, ndetse baricwa. Icyakora Yehova yagiye abarinda mu buryo butandukanye. Niba uri umubyeyi, fasha umwana wawe gusobanukirwa ukuntu abagaragu ba Yehova bihanganiye ingorane bafite ukwizera.

Yehova yateje Ibyago Icumi kugira ngo agaragaze ko arusha imbaraga imana zose zo muri Egiputa. Garagaza uko Yehova yarinze ubwoko bwe mu gihe cyashize n’uko aburinda muri iki gihe.