Akarengane karogeye mu isi ya none, kandi mu buryo budakwiriye, abantu benshi babiryoza Imana. Nyamara, Bibiliya yigisha ukuri gususurutsa umutima, kugira kuti “Uwiteka akunda imanza zitabera” (Zaburi 37:28). Muri uyu mutwe, tuziga ibihereranye n’ukuntu yagaragaje ko ayo magambo ari ay’ukuri binyuriye mu gutuma abantu bose bagira ibyiringiro.