Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Reba urutonde rw'ibirimo

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

Inyigisho zishingiye ku ijambo ry'Imana

 IKIBAZO CYA 20

Wakora iki kugira ngo gusoma Bibiliya bikugirire akamaro?

Wakora iki kugira ngo gusoma Bibiliya bikugirire akamaro?

MU GIHE USOMA BIBILIYA, JYA USUBIZA IBIBAZO BIKURIKIRA:

Ni iki ibi nsomye binyigisha kuri Yehova Imana?

Ibi nsomye bihuriye he n’ubundi butumwa buri muri Bibiliya?

Ni mu buhe buryo ibyo nsomye nabishyira mu bikorwa?

Iyi mirongo y’Ibyanditswe nayikoresha nte kugira ngo mfashe abandi?

“Ijambo ryawe ni itara ry’ibirenge byanjye, kandi ni urumuri rw’inzira yanjye.”

Zaburi 119:105