REBA
Umwandiko
Ifoto

12 Nisani

IZUBA RIRENZE (Umunsi wa kiyahudi utangira kandi ukarangira izuba rirenze)

IZUBA RIRASHE

 • Yiriranwa n’abigishwa

 • Yuda ategura uko yari kumugambanira

IZUBA RIRENZE

13 Nisani

IZUBA RIRENZE

IZUBA RIRASHE

 • Petero na Yohana bitegura Pasika

 • Yesu n’izindi ntumwa babasangayo nimugoroba

IZUBA RIRENZE

14 Nisani

 IZUBA RIRENZE

 • Asangira ibya Pasika n’intumwa ze

 • Yoza ibirenge by’intumwa ze

 • Asohora Yuda

 • Atangiza Ifunguro ry’Umwami rya Nimugoroba

 • Agambanirwa agafatirwa mu busitani bwa Getsemani

 • Intumwa zihunga

 • Aburanishwa n’Urukiko rw’Ikirenga rwa Kiyahudi mu nzu ya Kayafa

 • Petero yihakana Yesu

IZUBA RIRASHE

 • Agaruwe imbere y’Urukiko rw’Ikirenga rwa Kiyahudi

 • Ajyanwa kwa Pilato, kwa Herode, akagarurwa kwa Pilato

 • Akatirwa urwo gupfa, amanikwa i Gologota

 • Apfa ahagana saa cyenda z’amanywa

 • Umurambo we uvanwa ku giti ugahambwa

IZUBA RIRENZE

15 Nisani (Isabato)

IZUBA RIRENZE

IZUBA RIRASHE

 • Pilato yemera gushyira abarinzi kumva ya Yesu

IZUBA RIRENZE

16 Nisani

IZUBA RIRENZE

 • Bagura indi mibavu yo gusiga umurambo wa Yesu

IZUBA RIRASHE

 • Azuka

 • Abonekera abigishwa be

IZUBA RIRENZE