Kuvuga ko uri indahemuka ku Mana no kwifuza kuyibera indahemuka bitandukanye no gukomeza kubera Yehova indahemuka. Ibyo bigaragazwa n’inkuru yo muri Bibiliya iri mu Kuva igice cya 20, 24, 32 n’icya 34.

Bishingiye mu Kuva 20:1-7; 24:3-18; 32:1-35; 34:1-14.