Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Reba urutonde rw'ibirimo

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

Bibiliya kuri interineti | BIBILIYA-UBUHINDUZI BW'ISI NSHYA

Zaburi 97:1-12

97  Yehova yabaye umwami!+ Isi niyishime,+ Ibirwa byose binezerwe.+   Ibicu n’umwijima w’icuraburindi biramugose;+ Gukiranuka no guca imanza zitabera ni byo intebe ye y’ubwami yubatseho.+   Umuriro ugenda imbere ye,+ Ugakongora abanzi be impande zose.+   Imirabyo ye yamurikiye ubutaka,+ Isi ibibonye ihinda umushyitsi.+   Imisozi yashonze nk’ibishashara bitewe na Yehova,+ Bitewe n’Umwami w’isi yose.+   Ijuru ryavuze ibyo gukiranuka kwe,+ N’abantu bo mu mahanga yose babona ikuzo rye.+   Abasenga igishushanyo kibajwe bose bakorwe n’isoni,+ Ari bo biratana imana zitagira umumaro.+ Mwa mana mwese mwe, mwikubite imbere ye.+   Yehova, Siyoni yarabyumvise irishima,+ Imigi mito y’u Buyuda na yo iranezerwa,+ Bitewe n’imanza uca.+   Kuko wowe Yehova uri Isumbabyose mu isi yose;+ Warazamutse ugera hejuru cyane usumba izindi mana zose.+ 10  Mwa bakunda Yehova mwe,+ mwange ibibi;+ Arinda ubugingo bw’indahemuka ze;+ Arazikiza akazikura mu maboko y’ababi.+ 11  Urumuri rwamurikiye umukiranutsi,+ Kandi abafite imitima iboneye bagize ibyishimo.+ 12  Mwa bakiranutsi mwe, mwishimire Yehova,+ Kandi mushime izina rye ryera.+

Ibisobanuro ahagana hasi