Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

Yosuwa 20:1-9

20  Yehova abwira Yosuwa ati  “bwira Abisirayeli uti ‘mutoranye ya migi y’ubuhungiro+ nababwiye gutoranya binyuze kuri Mose,  kugira ngo umuntu wese wishe undi+ atabigambiriye ayihungiremo. Mujye muyihungiramo uhorera amaraso y’uwishwe.+  Uwishe umuntu ajye ahungira+ muri umwe muri iyo migi, ahagarare ku marembo+ y’umugi asobanurire abakuru+ bawo uko byagenze. Bazamwakire muri uwo mugi bamwereke aho aba, abane na bo.  Uhorera amaraso y’uwishwe namwirukaho, abakuru ntibazamutange,+ kuko azaba yishe mugenzi we atabigambiriye kandi akaba atari asanzwe amwanga.+  Azakomeze kuba muri uwo mugi kugeza igihe azazira imbere y’iteraniro rikamucira urubanza,+ kandi azahagume kugeza ubwo umutambyi mukuru+ uzaba uriho muri icyo gihe azapfira. Icyo gihe ni bwo uwishe umuntu ashobora gusubira+ mu mugi w’iwabo no mu rugo rwe, agasubira mu mugi yaturutsemo ahunze.’”  Nuko batoranya Kedeshi+ y’i Galilaya mu karere k’imisozi miremire ya Nafutali, Shekemu+ iri mu karere k’imisozi miremire ya Efurayimu na Kiriyati-Aruba,+ ni ukuvuga Heburoni, iri mu karere k’imisozi miremire ya Yuda.  Mu karere ko mu burasirazuba bwa Yorodani, hafi y’i Yeriko, umuryango wa Rubeni+ watanze Beseri+ iri mu mirambi yo mu butayu, umuryango wa Gadi utanga Ramoti+ y’i Gileyadi, umuryango wa Manase utanga Golani+ y’i Bashani.  Iyo migi yashyiriweho Abisirayeli bose n’umwimukira wabasuhukiyemo, kugira ngo umuntu wishe undi atabigambiriye ahungireyo,+ uhorera amaraso y’uwishwe atamwica mbere y’uko ahagarara imbere y’iteraniro.+

Ibisobanuro ahagana hasi