Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

Yona 1:1-17

1  Ijambo rya Yehova ryaje kuri Yona+ mwene Amitayi rigira riti  “haguruka ujye mu mugi munini wa Nineve+ ubaburire, ubabwire ko ibibi byabo byazamutse bikangeraho.”+  Nuko Yona arahaguruka ava imbere ya Yehova+ ahunga agana i Tarushishi.+ Aza kugera i Yopa+ ahasanga ubwato bwari bugiye i Tarushishi. Yishyura amafaranga y’urugendo, abwinjiramo kugira ngo ajyane n’abandi i Tarushishi ahunge Yehova.  Nuko Yehova ateza inkubi y’umuyaga muri iyo nyanja,+ izamo umuhengeri mwinshi+ ku buryo ubwato bwari hafi kurohama.  Abasare batangira kugira ubwoba, buri wese atakambira imana ye+ ngo imufashe. Bafata ibintu bimwe na bimwe byari mu bwato babijugunya mu nyanja kugira ngo ubwato budakomeza kuremera.+ Icyakora Yona yari yamanutse ajya mu bwato hasi araryama, arasinzira cyane.+  Amaherezo umusare mukuru aramwegera, aramubwira ati “urasinziriye nta soni? Byuka utakambire imana yawe,+ ahari Imana y’ukuri yatwitaho ntidupfe.”+  Hanyuma barabwirana bati “nimuze dukore ubufindo+ tumenye uduteje ibi byago.”+ Nuko bakoze ubufindo bugwa kuri Yona.+  Baramubaza bati “niko, tubwire, ni nde uduteje aya makuba?+ Ukora murimo ki kandi se uturuka he? Ukomoka mu kihe gihugu, kandi se uri uwo mu buhe bwoko?”  Yona arabasubiza ati “ndi Umuheburayo;+ nsenga+ Yehova Imana yo mu ijuru+ yaremye inyanja n’ubutaka.”+ 10  Nuko abo bagabo baratinya cyane, baramubaza bati “kuki wakoze ibintu nk’ibyo?”+ Bari bamaze kumenya ko yahungaga Yehova, kuko yari yabibabwiye. 11  Baramubaza bati “tukugenze dute+ kugira ngo inyanja ituze?” Hagati aho inyanja yarushagaho kurubira. 12  Na we arabasubiza ati “nimunterure munjugunye mu nyanja irahita ituza, kuko nzi neza ko uyu muhengeri ukomeye utewe nanjye.”+ 13  Abo bagabo bakora uko bashoboye kose kugira ngo banyure muri uwo muhengeri basubize ubwato imusozi, ariko birabananira, kuko umuhengeri wagendaga urushaho kwiyongera mu nyanja.+ 14  Nuko batakambira Yehova bagira bati+ “Yehova, turakwinginze, ntuturimbure utuziza ubugingo bw’uyu muntu! Ntutubareho amaraso y’utariho urubanza,+ kuko wowe Yehova wakoze ibyo ushaka!”+ 15  Hanyuma baterura Yona bamuroha mu nyanja, inyanja ihita ituza.+ 16  Abo bantu batinya Yehova cyane,+ batambira Yehova igitambo+ kandi bamuhigira imihigo.+ 17  Yehova yohereza urufi runini rumira Yona,+ maze Yona amara iminsi itatu n’amajoro atatu mu nda y’urwo rufi.+

Ibisobanuro ahagana hasi