Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Reba urutonde rw'ibirimo

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

Bibiliya kuri interineti | BIBILIYA-UBUHINDUZI BW'ISI NSHYA

Kubara 12:1-16

12  Nuko Miriyamu na Aroni batangira kuvuga nabi Mose bamuhora umugore w’i Kushi yari yarashatse.+  Baravuga bati “mbese Yehova avuga binyuze kuri Mose gusa? Mbese ntavuga binyuze no kuri twe?”+ Kandi ibyo byose Yehova yarabyumvaga.+  Mose uwo yari umuntu wicishaga bugufi cyane+ kurusha abantu bose bari ku isi.  Yehova ahita abwira Mose na Aroni na Miriyamu ati “mwese uko muri batatu nimugende mujye ku ihema ry’ibonaniro.” Nuko bose uko ari batatu bajyayo.  Hanyuma Yehova amanukira mu nkingi y’igicu+ ahagarara ku muryango w’ihema, ahamagara Aroni na Miriyamu. Nuko bigira imbere.  Arababwira ati “nimuntege amatwi: muri mwe haramutse hari umuhanuzi wa Yehova, namwimenyesha binyuze mu iyerekwa,+ kandi navugana na we binyuze mu nzozi.+  Ariko uko si ko biri ku mugaragu wanjye Mose!+ Namushinze inzu yanjye yose.+  Jye na we twivuganira imbonankubone neruye,+ atari mu migani,+ kandi Yehova aramwiyereka.+ None se ni iki cyatumye mutinyuka kuvuga nabi umugaragu wanjye Mose?”+  Uburakari bwa Yehova burabagurumanira maze arigendera. 10  Nuko igicu kiva hejuru y’ihema, Miriyamu ahita asesa ibibembe byererana nk’urubura.+ Aroni arahindukira, amukubise amaso asanga yasheshe ibibembe!+ 11  Ako kanya Aroni abwira Mose ati “mbabarira databuja! Ntutubareho icyaha twakoze duhubutse!+ 12  Ndakwinginze, ntureke ngo akomeze kuba nk’igihwereye+ kivutse cyaraboze uruhande rumwe!” 13  Mose atakambira Yehova ati “ndakwinginze Mana, mukize! Ndakwinginze rwose!”+ 14  Yehova abwira Mose ati “iyo se wamubyaye aba yamuciriye+ mu maso ntiyari gukorwa n’isoni iminsi irindwi? Mumuhe akato+ ajye inyuma y’inkambi+ ahamare iminsi irindwi, nyuma yaho azagaruke mu nkambi.”+ 15  Nuko Miriyamu ahabwa akato amara iminsi irindwi+ inyuma y’inkambi, kandi Abisirayeli baguma aho kugeza igihe Miriyamu yagarukiye. 16  Ibyo birangiye Abisirayeli bahaguruka i Haseroti+ bajya gukambika mu butayu bwa Parani.+

Ibisobanuro ahagana hasi