Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Reba urutonde rw'ibirimo

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

Bibiliya kuri interineti | BIBILIYA-UBUHINDUZI BW'ISI NSHYA

Gutegeka kwa Kabiri 23:1-25

23  “Nta mugabo wakonwe+ bamumennye amabya+ cyangwa uwashahuwe ugomba kuza mu iteraniro rya Yehova.  “Nta mwana w’ikibyarirano+ ugomba kuza mu iteraniro rya Yehova. Ndetse kugeza ku gisekuru cya cumi cy’abamukomokaho, ntihazagire uza mu iteraniro rya Yehova.  “Ntihakagire Umwamoni cyangwa Umumowabu uza mu iteraniro rya Yehova.+ Ndetse kugeza ku gisekuru cya cumi cy’ababakomokaho, ntihazagire uza mu iteraniro rya Yehova kugeza ibihe bitarondoreka,  kuko igihe mwari mu nzira muva muri Egiputa+ batabasanganije+ umugati n’amazi, kandi bakaba baraguriye Balamu mwene Bewori w’i Petori y’i Mezopotamiya kugira ngo abavume.+  Yehova Imana yawe ntiyumviye Balamu;+ ahubwo iyo mivumo Yehova Imana yawe yayiguhinduriye imigisha,+ kuko Yehova Imana yawe yagukunze.+  Mu minsi yose yo kubaho kwawe, ntuzatume bagira amahoro n’uburumbuke, kugeza ibihe bitarondoreka.+  “Ntukange Umwedomu kuko ari umuvandimwe wawe.+ “Ntukange Umunyegiputa kuko wabaye umwimukira mu gihugu cye.+  Abuzukuru babo bo bashobora kuza mu iteraniro rya Yehova.  “Nushinga inkambi uteye abanzi bawe, uzirinde ikibi cyose.+ 10  Muri mwe nihagira umuntu uhumana bitewe n’uko yasohoye intanga nijoro,+ azajye inyuma y’inkambi. Ntazinjire mu nkambi.+ 11  Nibujya kwira aziyuhagire, izuba nirimara kurenga agaruke mu nkambi.+ 12  Uzateganye ahantu hiherereye inyuma y’inkambi, abe ari ho uzajya ujya. 13  Uzajye witwaza urubambo mu bikoresho byawe, nujya hanze ugasutama, urucukuze umwobo maze uhindukire utwikire amabyi yawe.+ 14  Kuko Yehova Imana yawe agendagenda mu nkambi yawe kugira ngo agukize+ kandi akugabize abanzi bawe.+ Inkambi yawe izabe iyera+ kugira ngo atazakubonamo ikintu kidakwiriye, agahindukira akabavamo.+ 15  “Umugaragu nacika shebuja akaguhungiraho, ntuzamusubize shebuja.+ 16  Azakomeze kubana namwe, abe aho azahitamo hose mu migi y’iwanyu.+ Ntuzamugirire nabi.+ 17  “Ntihakagire umukobwa wo muri Isirayeli uba indaya yo mu rusengero,+ cyangwa ngo hagire umuhungu wo muri Isirayeli uba indaya yo mu rusengero.+ 18  Ntukazane mu nzu ya Yehova Imana yawe amafaranga yishyuwe+ indaya cyangwa ikiguzi cy’imbwa*+ kugira ngo uhigure umuhigo uwo ari wo wose, kuko ibyo byombi ari ibizira Yehova Imana yawe yanga urunuka. 19  “Ntuzake umuvandimwe wawe inyungu,+ yaba inyungu ku mafaranga, ku byokurya+ cyangwa ku kintu icyo ari cyo cyose gitangwaho inyungu. 20  Umunyamahanga+ ushobora kumwaka inyungu, ariko ntuzayake umuvandimwe wawe+ kugira ngo Yehova Imana yawe aguhe umugisha mu byo uzakora byose, mu gihugu ugiye kujyamo ngo ucyigarurire.+ 21  “Nuhigira Yehova Imana yawe umuhigo,+ ntugatinde kuwuhigura+ kuko Yehova Imana yawe atazabura kubikubaza, kandi byakubera icyaha.+ 22  Ariko niwirinda guhiga umuhigo ntibizakubera icyaha.+ 23  Icyo wavuze ko uzakora ujye ugikora,+ uhigure umuhigo wahigiye Yehova Imana yawe nk’ituro ritangwa ku bushake wasezeranishije akanwa kawe.+ 24  “Nujya mu ruzabibu rwa mugenzi wawe, ujye urya inzabibu uhage, ariko ntukagire izo ushyira mu kintu witwaje.+ 25  “Nujya mu myaka yo mu murima wa mugenzi wawe, ujye ucisha intoki zawe amahundo yeze, ariko uzirinde gutemesha umuhoro imyaka yo mu murima wa mugenzi wawe.+

Ibisobanuro ahagana hasi